Menu
P

privacy

Privacyverklaring Dierenarts G.A.M. van der Rijt

 

Contactgegevens

Van der Rijt V.O.F.
Stationsstraat 27
5664AP Geldrop

Telefoon: 040 2857866
KvK: 17277316

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van der Rijt V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Voor- en achternaam contactpersoon / cliënt
 • Adres contactpersoon / cliënt / bedrijf
 • Telefoonnummer van cliënt
 • Door cliënt verstrekte gegevens van het huisdier/de patiënt (naam, diersoort, ras, geboortedatum, chipnummer etc.)
 • Door cliënt verstrekte anamnese bij het huisdier/de patiënt.
 • De bevindingen tijdens het bezoek, resultaten van onderzoeken, ingestelde behandeling en vervolgplannen.
 • Verslagen van gevoerde telefoongesprekken over het verloop van de behandeling, plannen voor vervolgbehandeling en eventuele bestellingen en verkoop van producten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Van der Rijt V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het compleet houden van het patiëntendossier, om de beste behandeling te kunnen garanderen.
 • Het toesturen van de nota
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten inclusief afwezigheid in verband met vakantie of andere activiteiten
 • Van der Rijt V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wie gaan uw gegevens ontvangen?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Van der Rijt V.O.F.
 

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – aangaande medisch dosier en boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar, verantwoorde registratie medicatie en derhalve medisch dosier minimaal 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens. Na beëindiging van de samenwerking wordt u uitgeschreven.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigingen of verwijderen?

Neem contact met ons op en wij zullen u dan inzage geven in uw gegevens. U kunt ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens in beheer hebben. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dosier en boekhoudkundige administratie.

 

Recht op overdracht van uw gegevens

Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een doorverwijzing naar een andere praktijk? We kunnen des gevraagd de gegevens aanleveren.